Протоколи по чл.117, ал.1 от ЗДДС и чл.81 от ППЗДДС

В ПП АЛМА' има възможност да се определят диапазони на протоколите:

1.1. 2007 г е необходимо:

Според чл.80 ал.2 от ППЗДДС номерата на протоколите трябва да са нарастващи, без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката.

1

Протоколи по чл.117, ал.1 от ЗДДС и чл.81 от ППЗДДС

В протоколите за дневниците по ДДС за продажби и покупки се въвеждат покупките от ВОП, покупките на отпадъци.....

В протоколите за дневниците по ДДС за продажби се въвеждат туроператорски услуги, плащанията от членкооператори, режийни разноски, брак, липси.....

Протоколите за дневниците по ДДС за покупки се ползват при случаи на връщане на ДДС.

1

Опции:

Реквизити:

В N-тата част, в полето продукт с F8 се показват всички придобивания от посочения контрагент. Избираме подходящата фактура и с клавиша се попълва автоматично в протокола.

Протоколи по чл.116, ал.4 от ЗДДС

Протоколи за погрешно съставена фактура или известие, грешен протокол, за анулиране на документи през следващи месеци.

Задължителни реквизити:

www.almaprim.com